BallinaTEZKIJEAmbiciet dhe Suksesi10 KËSHILLA MOTIVUESE QË LEXIMI TË NA BËHET SHPREHI

10 KËSHILLA MOTIVUESE QË LEXIMI TË NA BËHET SHPREHI

10 KËSHILLA MOTIVUESE QË LEXIMI TË NA BËHET SHPREHI

Veddah el-Hadi

  1. Largoje botëkuptimin e gabuar që ke pasur për leximin.
  2. Mëso për dobitë e shumta që përfitojmë individualisht nga leximi.
  3. Hape shtegun e duhur, duke përzgjedhur libra të lehtë të fushave që t’i ka ëndja.
  4. Konsultohu me ekspertë për librat që fillimisht duhet lexuar në fushën që interesimi yt për të është më i madh.
  5. Ndarja e një kohe të caktuar për lexim, qoftë kjo edhe simbolike për fillim, p.sh. 10-20 min.
  6. Lexo për rrëfimet e të pasionuarve pas leximit sepse kjo ngrit nivelin e motivimit.
  7. Anëtarësohu në grupe të leximit, qofshin këto grupe fizike apo grupe virtuale.
  8. Themeloje një librari tërheqëse në ambientin familjar, e cila të lidh me librin, të nxit për lexim dhe vazhdimësi në të.
  9. Mos harro çdoherë gjatë udhëtimit të marrësh me vete një libër, sepse kjo nxit për ta shfletuar dhe lexuar atë.
  10. Diskuto me të tjerët në rrjete sociale ose grupe të leximit për librin/librat që ke ose kanë lexuar, sepse kjo na bën të ndiejmë se leximi ynë është i frytshëm dhe produktiv.

Burimi:
sedatislami.com
http://www.denana.com/main/articles.aspx?selected_article_no=16401&pgtyp=66

Must Read