BallinaARTIKUJGruaja dhe FamiljaNjë mesazh për të gjithë ata që thonë: Unë dua të siguroj...

Një mesazh për të gjithë ata që thonë: Unë dua të siguroj të ardhmen e fëmijëve të mi!

Mukatil bin Sulejmani hyri tek halifi Abasit, Ebu Xhafer El-Mensur dhe ai i tha: “El-Mensuri: Më këshillo o Mukatil”.

Ai tha: A duhet t’ju këshillojë në bazë të asaj që kam parë apo asaj që kam dëgjuar?
Ai tha: Përkundrazi, sipas asaj që keni parë.

Ai tha: O Prijësi i Besimtarëve:

Halifi Emevit Omer bin Abdul Aziz lindi njëmbëdhjetë fëmijë, la tetëmbëdhjetë dinarë, u mbulua me qefin për pesë dinarë, varri iu ble për katër dinarë dhe pjesa tjetër iu shpërnda fëmijëve të tij!

Halifi Emevit, Hisham bin Abdul Melik kishte njëmbëdhjetë fëmijë, trashëgimia e secilit fëmije në pasurinë ishte një milion dinarë.

Pasha Zotin… O Prijës i Besimtarëve: I pashë brenda një dite… një nga djemtë e Omer bin Abdul Azizit duke dhënë njëqind kuaj si bamirësi për xhihad në rrugën e Zotit, dhe një nga djemtë e Hishamit duke lypur në tregje!

Njerëzit e pyetën Omer bin Abdulazizin duke qenë në shtratin e vdekjes: Çfarë le për fëmijët e tu, Omer?

Ai tha: Unë u lashë atyre frikën ndaj Zotit, e nëse ata janë të devotshëm, atëherë Zoti i Madhëruar kujdeset për të devotshmit, e nëse janë të tjerë përveç kësaj, atëherë nuk do t’u lë atyre asgjë që do t’i ndihmojë të mos i binden Zotit të Madhërishëm.

Fillimi dhe mbarimi / Ibn Kethiri

Must Read