BallinaTEZKIJELidhja me All-llahunCili është namazi i shpërblyer??

Cili është namazi i shpërblyer??

Allahu thotë në Kuran:
“Dhe falin namazin” nuk tha:
“Bëjnë namazin ose vijnë në namaz”, sepse nuk është e mjaftueshme për namazin ardhja vetëm si fenomen i dukshëm.

Falja e namazit bëhet në pamjen e jashtme duke plotësuar të gjitha shtyllat e saj, detyrat dhe kushtet e saj; dhe nga ana shpirtërore është prania e zemrës dhe meditimi i çdo gjëje që thotë dhe vepron në namaz.
Ky është namazi për të cilin Allahu thotë: “Me të vërtetë namazi ndalon nga veprimet e padenja (të marolshme) dhe nga e keqja”

Dhe namazi i falur ashtu siç duhet është ai namaz për të cilin do të ketë shpërblim. Nuk do të shpërblehet robi për namazin e tij vetëm për atë që është falur ashtu siç duhet (duke ditur se çfarë ka falur).
Dhe përfshin ky namaz detyrat dhe sunetet e saj.

(Tefsir Es-Saudij)

Përktheu nga gjuhe arabe: Adelina Kuçana

Must Read