BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiShenjtëria e gjakut të muslimanit - Shejh Abdulaziz Et-Tarifi

Shenjtëria e gjakut të muslimanit – Shejh Abdulaziz Et-Tarifi

Pas kufrit (mosbesimit) nuk ka mëkat më të madh sesa mbytja e njeriut të pafajshëm. I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë: “Shkatërrimi i dynjasë është më i lehtë tek Allahu sesa vrasja e një muslimani.”

Mëkati më i madh pas kufrit është derdhja e gjakut të ndaluar. Sikur kufrit t’i paraprinte ndonjë mëkat, do të ishte vrasja. Në hadith thuhet: “Besimtari vazhdon të jetë në gjerësinë e fesë përderisa nuk derdh gjakun e ndaluar.”

Në mëkatin e gjakut të ndaluar janë pjesëmarrës:

  • Kush vret drejtpërdrejt.
  • Kush e përkrah (në vrasje).
  • Kush e ndihmon qoftë duke treguar me shenjë, me fjalë apo me pasuri.
    Të gjithë këta janë të barabartë në gjynahun e vrasësit.

Shejh Abdulaziz Et-Tarifi

Shpërndaje me të tjerët!

Must Read