Magjia dhe idhujtaria

Magjia dhe idhujtaria

♦️Magjia në kohet hershme të injorancës ka qenë shumë prezente në mesin njerëzve dhe realizohej nëpërmjet kontakteve të njerëzve me shejtanët, siç thotë Allahu i madhëruar në Kuran:
“Nuk ka mohuar Sulejmani por shejtanët kanë mohuar. Ata u mësonin njerëzve magjinë” Sure El-Bekare: 102

♦️Magjia dhe idhujtaria janë të pandashme, sepse si idhujtaria ashtu edhe magjia janë shpikur prej shejtanëve dhe ata e nxisin dhe e zhvillojnë këtë lloj dukurie.

♦️Allahu i madhëruar na ka përmendur në Kuran dy popuj idhujtar të njohur për magji: egjiptianët e lashtë të kohës së faraonëve dhe babilonasit e kohës së Sulejmanit -alejhi selam-

Shkëputur nga libri “Histori te bukura te rrefyera nga Profeti Muhamed (alejhi selam) -qëllime dhe dobi-“

Must Read