7 Porosi (Hadith)

Ebu Dherri, radijAllahu anhu, ka thënë: “Me ka urdhëruar i Dashuri im, sal IAllahu alejhi ve sel-lem, me shtatë gjëra:
1-T’i dua të varfërit dhe të jem afër
tyre;
2-T’i shikoj ata që janë nën mua e jo ata që janë mbi mua;
3-Të kujdesem për farefisin, edhe nëse ma kthejnë shpinen;
4- Mos të kërkoj prej askujt asgjë;
5- Ta them të vertetën edhe në qoftë se është e hidhur;
6- Mos të frikësohem për hir të Allahut prej qortimit tëaskujt:
7-Të them sa më shume: ‘La haule ve la kuvvete il-la bil-lah’, sepse këto fjalë janë thesar nën arshin e Allahut”
(Sahih, transmeton Ahmedi).

Must Read