BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiÇELËSAT MË TË MREKULLUESHËM

ÇELËSAT MË TË MREKULLUESHËM

Çelësi i krenarisë: Bindja ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij. 
Çelësi i rrizkut (furnizimit): Të punuarit, së bashku me kërkimin e faljes nga Allahu dhe frikën ndaj Tij.
Çelësi i Xhenetit: Teuhidi (njëshmëria e Allahut).
Çelësi imanit (besimit): Meditimi për shenjat e Allahut dhe krijesat e Tij.
Çelësi i mirëbërsisë: Sidku (çiltërsia).
Çelësi i jetës së zemrës: Përsiatja e Kuranit, përgjërimi para agimit dhe lënia e mëkateve. 
Çelësi i dijes: Takvallëku (devotshmëria).
Çelësi i shtimit (të mirësive): Shukri (falënderimi i Allahut).
Çelësi i dëshirës për botën tjetër: Zuhdi (moslakmia) në këtë botë.
Çelësi i përgjigjes (së nevojave): Duaja (lutja).
Dr. Aid el-Karni
Përktheu: Burim Koçinaj

Must Read