BallinaPse ISLAMI?Të tjerët për IslaminD. V. Bodly dhe Pater Hijacint per Profetin Muhamed

D. V. Bodly dhe Pater Hijacint per Profetin Muhamed

 

D. V. Bodly dhe Pater Hijacint per Profetin Muhamed

 

D. V. Bodly, gjeneral amerikan, thotë:

“Muhamedi a.s. e studioi botën dhe problemet e saj. Në parimet e fesë, nuk la pas dorë aspektin e kësaj botë. Bëri kompromis, në mes të kërkesave të njerëzve në këtë botë dhe nevojave të fesë së tyre. Ai nuk ra në gabimet e atyre, të cilët u përpoqën t’i shpëtojnë njerëzit në mënyrë joadekuate. Ai e përshkoi jetën me një karvan udhëtarësh, i cili është nën mbikqyrjen e Allahut, qëllimi final i të cilit është Xheneti.”

Pater Hijacint, prift i njohur, thotë:

“Unë jam prift i krishterë dhe nxënës besnik i Jezusit, por konsideroj, se nuk e përul Jezusin (Isain a.s.) kur them se Muhamedi a.s., është i dërguar i Zotit.

Vetëm nëpërmjet inspirimit nga Zoti, ai mundi të themelojë një religjion të madh- Islamin, të cilit, sot, i besojnë miliona e miliona njerëz edhe pas njëmijë (e më shumë) vjetësh, që nga shpallja e tij.”

 

Burimi: ProfetiIslam.com

www.IslamiFejaeVertete.com

 

Must Read