BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiDhjetë gjërat që humbin aq kot e kot

Dhjetë gjërat që humbin aq kot e kot

Dhjetë gjërat që humbin

1) Dituria me të cilën nuk punohet,

2) Vepra që nuk ka sinqeritet e as pasim,

3) Pasuria nga e cila nuk shpërndahet prej saj dhe nuk shfrytëzohet në dynja dhe nuk e çon përpara për në Ahiret,

4) Zemra e zbrazët nga dashuria e Allahut, mungesa e mallit për Te dhe mungesa e ndjenjave për kujtesën e Tij,

5) Trupi i paangazhuar me respekt dhe shërbim për Allahun,

6) Dashuria që nuk ndërlidhet me razinë e Atij që e do dhe me zbatimin e urdhërave të Tij,

7) Koha e paangazhuar për plotësimin e zbraztirës apo shfrytëzimin e mirësisë dhe afrimit (kah Allahu),

8) Të menduarit që shetitet, atje kah nuk i bën dobi,

9) Shërbimi i atij që nuk të afron kah Allahu, që nuk të kthen në përmirësimin e dynjasë dhe frikës e shpresës që duhesh ta kesh ndaj Atij që i ka kokat e njerëzve në dorën e Tij, ai është qole në grushtin e Tij, ai nuk posedon për vete as dëm e as dobi, as vdekjen e as jetën dhe as ringjalljen,

10) Përpjekja e humbur, e kotë.
Humbjet më të mëdha nga këto janë dy humbje të cilat janë gjeneza e të gjitha këtyre humbjeve:

1. Humbja e zemrës dhe
2. humbja e kohës.

Humbja e zemrës është nga ndikimi i dynjasë duke i dhënë prioritet asaj para Ahiretit, ndërsa humbja e kohës është nga shpresa e gjatë.

I gjithë çrregullimi është në pasimin e epsheve. E gjithë mirësia është në pasimin e udhëzimit dhe në pregatitjen për Takimin (në Ditën e Gjykimit). All-llahu është mbrojtësi më i mirë.

Është për tu çuditur me atë që i është paraqitur ndonjë nevojë dhe e paraqet dëshirën e interesimin e tij te All-llahu që tia zgjedhë atë problem, e nuk parashtron kërkesë për gjallërinë e zemrës nga vdekja e injorancës dhe refuzimit, për shërimin nga sëmurja e epsheve dhe dyshimeve, por kur të i vdes zemra nuk ndien për mëkatet e tij.

Ibën Kajjim El-Xhevzije
Marrë nga libri “El-Fevaid” * Solli në shqip: Ali Shaban Tanusha

Must Read