BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiDisa nga dëmet që shkaktojnë mëkatet

Disa nga dëmet që shkaktojnë mëkatet

Dëmet nga mëkatet

Ibnul-Kajimi në librin e tij “Ed-Dau Ved-Deva” (Sëmundja dhe ilaçi) përmend dëmet që i shkaktojnë mëkate. Ne do t’i përmendim vetëm duke mos hyrë që të flasim më detajisht rreth këtyre dëmve që i shkaktojnë mëkatet. Ato janë:

1) E pengon në fitim të diturisë.

2) Nuk e lejon t’i kryej obligimet.

3) Nuk i ecë puna mbarë.

4) Nuk ka krenari (ndihet i mposhtur).

5) Përfundimi i tij është i poshtur.

6) Nuk gjeni qetësi në zemër.

7) Nuk posedon bereqet në pasuri.

8) Bëhet zemërngushtë.

9) I vuloset zemra.

10) Vuan në jetë, dhe

11) Dënohet në Ahiret.

Must Read