BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiDituria transformon studentin

Dituria transformon studentin

 

Dituria transformon studentin

 

 

Hasan el-Basriu – Allahu e mëshiroftë! – ka thënë: 

 

“Kur një njeri të ketë kërkuar diturinë, nuk do të kaloj shumë dhe kjo të shihet në modestinë tij, vështrimin e tij, gjuhën dhe duart e tij, namazin e tij, fjalët dhe asketizmin e tij (zuhdin) në angazhimet e dunjasë.

 

Dhe, një njeri do të fitonte një pjesë të diturisë dhe ta vendoste në praktikë, dhe kjo do të ishte më e mirë për të sesa krejt dynjaja dhe çka ka në të – të cilën nëse do ta posedonte, do ta jepte në shkëmbim me botën tjetër.” 

 

Ibnul-Mubarek, Ez-Zuhd ue El-Raka’ik Vëll.1 fq.156.

 

Përktheu: M. M.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

 

Must Read