BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiDobi e mahnitshme! (Dita e rëndë dhe fjala e rëndë)

Dobi e mahnitshme! (Dita e rëndë dhe fjala e rëndë)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobi e mahnitshme!

Në Kur’an, fjala “e rëndë” është përdorur vetëm dy herë:
E para: Allahu thotë:
“Vërtet që jobesimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk e përfillin një ditë të rëndë, që do t’u vijë”, (el insan, 27).
Kjo ditë e rëndë, është për qëllim dita e Kiametit.
E dyta: Allahu thotë:
“Ne do të të dërgojmë vërtet një fjalë të rëndë”, (el muzemmil, 5).
Kjo fjalë e rëndë, është për qëllim Kur’ani.
Andaj, ai që dëshiron të shpëtoj nga kjo ditë e rëndë, le të kapet fortë për fjalën e rëndë!

 

(përkthim)
Xheladin LEKA
Mekë, Arabi Saudite.

Must Read