BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiDOBITË MADHËSHTORE E LEXIMIT TË KUR’ANIT

DOBITË MADHËSHTORE E LEXIMIT TË KUR’ANIT

DOBITË E LEXIMIT TË KUR’ANIT

1. Melekët luten për mëshirë dhe falje për atë që e lexon.

2. I shkruhet për çdo shkronjë nga një e mirë, e ajo e mirë shpërblehet dhjetëfish.

3. Tek Allahu shkruhet nga ata që e përmendin Allahun.

4. Shejtanët nuk i afrohen, dhe po ashtu, në atë shtëpi ku lexohet Kur’ani shejtanët ikin.

5. Ndjen në zemër rehati dhe qetësi.

6. I shtohet të afruarit e tij me Allahun.

7. Lexuesit e Kur’anit Allahu i përmend tek banorët e qiejve.

8. Atij që e lexon, Allahu ia ngrit gradat në dynja, dhe Allahu nëpërmjet Kur’anit, ngrit popuj dhe i ul disa të tjerë që e braktisin dhe e refuzojnë Kuranin.

9. Allahu ia ndriçon zemrën atij që e lexon dhe e mbron nga sherri dhe pikëllimi, në dynja dhe ahiret.

10. Leximi i tij i Kur’anit bie sebep që të mëshirohen prindërit tij dhe të përfitojnë shumë mirësi.

11. Ai që e lexon Kur’anin është i kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk këputet kurrë, është i ruajtur nga devijimi dhe i shpëtuar nga vështirësitë, me lejen e Allahut.

– Ti që i lexon këto dobi, le të jenë për ty stimulim e të fillosh të lexosh sa më tepër nga Kur’ani, qofshin ato edhe vetëm dhjetë ajete në ditë, po ato le të jenë me sinqeritet dhe me përulje se Allahu do të shpërblen shumëfish.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Must Read