BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiDy qëndrimet para Allahut

Dy qëndrimet para Allahut

Dy qëndrimet para Allahut

Robi qëndron para Allahut në dy raste, njëri në namaz dhe tjetri kur ta takojë Atë. Kush ia jep hakun qëndrimit të parë, i lehtësohet i dyti, ndërsa kush e nënvlerëson qëndrimin e parë dhe nuk ia jep hakun që i takon, i vështirësohet i dyti. Allahu i lartësuar thotë: “Në një pjesë të natës bëji sexhde Atij dhe madhëroje shumë gjatë saj. Vërtet që jobesimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk e përfillin një Ditë të vështirë, që do t’u vijë.” (Insan, 26-27)

Ibn Kajjim el Xheuzije
“El Feuaid”

Must Read