BallinaARTIKUJHadith dhe SunetIstigfar (kërkim falje) për vetveten dhe për besimtarët dhe besimtaret

Istigfar (kërkim falje) për vetveten dhe për besimtarët dhe besimtaret

Istigfar (kërkim falje) për vetveten dhe për besimtarët dhe besimtaret

Istigfar (kërkim falje) për vetveten.
I Dërguari i Allahut thotë: “Kush dëshiron të kënaqet me regjistrin e vet, le ta shpeshtojë istigfarin.” (Shënon Bejhekiu, Albani e vlerëson sahih.)

Istigfar (kërkim falje) për besimtarët dhe besimtaret.
Muhamedi salallahu alejhi ve selem thotë: “Kush bën istigfar për besimtarët dhe besimtaret, Allahu ia shënon nga një të mirë për çdo besimtar dhe besimtare.” (Shënon Imam Ahmedi, Shuajb Arnauti e vlerëson sahih.)2015-10-17

Must Read