Jeta e mirë

Jeta e mirë

Lumturia në jetë nuk mund të vijë pa besim në Allahun.

Sikur tëtë faktorët që sjellin lumturinë të plotësoheshin, pa iman (besim) do të ishte e pamundur qetësia dhe lumturia e kërkuar, prandaj nëse dikush do të kërkojë këtë kënaqësi e lumturi le të fillojë nga e para, e ajo është imani (besimi).
Ai që beson Allahun dhe kryen vepra të mira e të dobishme ka dy përfitime:

1.Jetë të mirë e kënaqësi në këtë dhe botën tjetër.
2.Shpërblim të madh nga Allahu Mëshirëplotë:
“Atyre u jepen myzhde në jetën e dujasë (në çastin e vdekjes) dhe në jetën tjetër”(për shpëtim në Xhennet)”. (Kur’an 10:64).

Marrë nga libri: “Mos u trishto” Aid el- Karni

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read