BallinaARTIKUJGruaja dhe FamiljaJini të butë me gratë

Jini të butë me gratë

Jini të butë me gratë

Ajetet e Kuranit thonë:
“Çoni jetë të mirë me to” (Kur’an 4:19)
“Dhe mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë” (Kur’an 30:21)
I Derguari i Allahut (alejhi selatu ue selam) ka thenë: “Kujdesuni për gratë dhe jini të mirë ndaj tyre, sepse ato janë të lidhura për ju.”
“Më i mirë ndër ju është ai që është më i mirë me familjen e vet, dhe unë jam më i miri me familjen time.
Familja e lumtur është plot me dashuri, gëzim, dhe devotshmëri e kënaqesi të Allahut.
Ajeti kur’anor thotë:
“A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të Allahut, apo ai që ndërtesên e vet e ndërtoi buzë bregut të shembur e bashkë me të bie në zjarrin e Xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon zullumqarët” (Kur’an 9:109)

Aid el-Karni
“Mos u Trishto”

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read