BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiKëshilla duhet që të shoqërohet me dëshmi

Këshilla duhet që të shoqërohet me dëshmi

 

Këshilla duhet që të shoqërohet me dëshmi

 

el-Albani: Ai duhet që ta këshilloj atë, dhe përse mos ta këshilloj? Mirëpo, ai nuk duhet që ta këshilloj atë me pretendime të thjeshta, [duke i thënë], ‘Pse vepron kështu? Kështu nuk lejohet.’  Kjo, nuk mjafton, sepse ndoshta edhe ai do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë dhe të thotë, ‘Përse vepron kësi soji? Kështu nuk lejohet.’

Kështu që, nëse dëshiron që ta këshillosh, vepro ashtu, duke e përkujtuar atë rreth asaj çfarë është rrëfyer [në mënyrë autentike] nga Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, – në thëniet dhe veprimet e Tij – atëherë këshilla [me të vërtetë] do të jetë këshillë, e vepruar në mënyrë të ligjësuar.

El-Huda uen-Nur, 79.

 

Përshtati: M.M.

Referenca: giftsofknowledge.com

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Must Read