BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiKëshillë madhështore nga ‘Ali ibn Ebi Talibi

Këshillë madhështore nga ‘Ali ibn Ebi Talibi


Këshillë madhështore nga ‘Ali ibn Ebi Talibi


Me të vërtetë, ajo që kam më shumë frikë është: ndjekja e pasioneve dhe shpresa e gjatë; ndjekja e pasioneve pengon nga e Vërteta, ndërsa shpresa e gjatë bën që të harrohet Ahireti.

Vini re! Kjo botë largohet papritmas!

Vini re! Ahireti është duke ardhur!

Për gjithsecilin prej tyre ka bijë; andaj, jini nga bijtë e Ahiretit e mos jini nga bijtë e kësaj bote!

Vërtet, sot ka punë pa llogari, ndërsa nesër ka llogari pa punë!

(Stolia e evlijave)

Përktheu: Burim Koçinaj
Prizren, 16 Mars 2012

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read