BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirKrisma e Kijametit - Surja El-Karijah (video)

Krisma e Kijametit – Surja El-Karijah (video)

Surja El-Karijah

Krisma e Kijametit

Lotët nuk ndalën!

 

 

Surja në Shqip:

 

1. Gjëmimi i tmerrshëm!

2. Ç’është Gjëmimi i tmerrshëm?

3. Kush mund të ta shpjegojë ty se çfarë është Gjëmimi i
tmerrshëm?

4. Atë Ditë njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara,

5. kurse malet si leshi i shprishur.

6. Sa i përket atij, veprat e (mira të) të cilit do të rëndojnë në
peshore,

7. ai do të ketë një jetë të kënaqur (në Xhenet).

8. E sa i përket atij, veprat e (mira të) të cilit nuk do të rëndojnë
në peshore,

9. Ai do të ketë si strehim Humnerën (e Xhehenemit).417

10. Kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është Humnera (e
Xhehenemit)?

11. Ajo është një Zjarr i vrullshëm.

 

Reciton: Ibrahim Jibrin

http://www.youtube.com/watch?v=x8a1azdqM9A

Must Read