BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirKush i kundërshton ligjet e Allahut duke perdorur mendjen e tij, nuk...

Kush i kundërshton ligjet e Allahut duke perdorur mendjen e tij, nuk zë rrënjë imani në zemrën e tij

Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:
Ka thënë Allahu i Madhëruar:

“ﻗَﺎﻝَ ﺳَﺂﻭِﻱ ﺇِﻟَﻰٰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻳَﻌْﺼِﻤُﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ”
(I biri) tha:
“Unë do të ngjitem në mal, që do të më mbrojë nga uji.”
[ kjo është mendje ]

” ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺎﻋَﺎﺻِﻢَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦ ﺭَّﺣِﻢَ”
Nuhu i tha:
“Sot asgjë nuk mund të shpëtojë prej ndëshkimit të Allahut, përveç atyre që Ai i ka mëshiruar.”
[ kjo është shpallje ‏]

” ﻭَﺣَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟْﻤَﻮْﺝُ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻐْﺮَﻗِﻴﻦَ.”
“Ndërkaq, dallga hyri mes tyre (e djali) ishte prej atyre që u mbytën.”(Hud, 43)
[ky është përfundimi ]

Çdo kush që i jep përparësi mendjes para tekstit të Kur’anit dhe Sunetit të saktë, mbytet në errësirat e deteve.
Kush i kundërshton ligjet e Allahut duke perdorur mendjen e tij, nuk zë rrënjë imani në zemrën e tij.

(ﺩﺭﺀ تعاﺭﺽ العقل والنقل 1/187)
/Mesofenetende

Must Read