Lotët në Ramazan!

Lotët në Ramazan!
Janë lotë me shije të veçantë. Sidomos në namazin e teravive. Janë lotët e të penduarit që vetes i kishte bërë padrejtësi të madhe me mëkatet e shumta sikur që nuk qe treguar aspak i edukuar me Allahun kur gabonte shumë në raport me Të. Janë lotët e tij tani kur po shpall publikisht se është penduar.
Është ky rrëfimi për të penduarit në Ramazan. E sa të shumtë janë ata që pendohen në Ramazan! Në këtë muaj kanë gjetur prehjen dhe mëshirën hyjnore. Kanë dëgjuar lutjet emocionuese në vitr, në kunut, ndërsa sytë e tyre janë vërshuar nga lotët. Ky ka qenë edhe momenti kur është marrë vendimi më i rëndësishëm për një kthim dhe pendim të sinqertë tek Allahu i Madhëruar.
Gjuha e tyre thotë:
O Ti i Madhërishmi që fal mëkatin
Dhe që pendimin pranon
Zemra e një të penduarit po të lutet e po të përgjërohet!
 
Burimi: http://www.denana.com/supervisor/articles.aspx?selected_article_no=4117
Përshtati: Sedat Islami

Must Read