BallinaMULTIMEDIAMedarixhus-Salikin - M. H. Jakub

Medarixhus-Salikin – M. H. Jakub

Medarixhus-Salikin – M. H. Jakub

26 – Ndërmjetësimi (Shefati) – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=4i2A8S56uPg
 

25 – Ura mes xhenetit dhe zjarrit (Kantara) – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=OfKPlHq6_uc
 

24 – Sirati (الصراط) – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=Coh1XBiMQgY
 

23 – Paraqitja para Zotit – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=p1rQPMa-RkM
 

22 – Dita e Gjykimit 2 – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=PEnuARFkccs
 

21 – Dita e Gjykimit – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=O7Z6EtNjsZ0
 

20 – Varri, një shikim nga brenda 3 – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=yMuMFHY6inI
 

19 – Varri, një shikim nga brenda 2 – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=rTrMJOPvM_E
 

18 – Varri, një shikim nga brenda – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=pQLQrsBPXNM
 

17 – Sprovat që i fshijnë mëkatet – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=L2N6boR3JSQ
 

16 – Veprat e mira që i fshijnë mëkatet – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=dp0Uwdbb5_I
 

15 – Çfarë është shpëtimi? – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=hgOplV6b3mY
 

14 – Vërejtja e mëkateve 3 – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=e5fyyM50pYo

13 – Vërejtja e mëkateve 2 – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=6r7e7dqPUvo
 

12 – Vërejtja e mëkateve – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=mFguh7v2swA
 

11 – …zemra fle, ndërsa trupi është i zgjuar – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=dXGMk-Y93rI
 

10 – Përulja para Fuqiplotit, të Gjithëfuqishmit – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=XolLu3N4SII
 

9 – Përçmimi i nefsit – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=Ei6EJeDCUBo
 

8 – Falenderimi për mirësitë e Allahut – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=H_QnlxupxDk
 

7- Llojet e zgjimit (jekadha) – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=TPbKK3iDNBY

6 – Allahu e do prej teje zemrën tënde – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=hRPi0tGIMBA
 

5 – Shijimi i ëmbëlsisë së zgjimit (jekadhas) – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=OG2Ir450k44
 

4 – Shkalla e parë: Zgjimi i zemrës (El Jekadha) – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=Jn-Y_cVTP6w
 

3 – Kuptimi i drejtë i udhëtimit drejt Allahut – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=KjU2yZxX6Js
 

2 – Ushqimi i shpirtit – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=Z7PjVKFZuLM
 

1 – A jeton ti për Allahun? – Medarixh Es-Salikin – Muhammed Husejn Jakub

http://www.youtube.com/watch?v=ZMVfUI6LMNg

 

Must Read