BallinaMULTIMEDIAMëso jurispudencën islame (A. A.)

Mëso jurispudencën islame (A. A.)

Mëso jurispudencën islame (Fikhun)

Ligjëron: Hoxhë Alaudin Abazi10. Fikhu i Agjërimit – Muajtë sipas kalendarit hënor dhe muaji i Ramazanit

http://www.youtube.com/watch?v=gqDzgNq5sCs

09. Fikhu i Agjërimit – Dobitë e përgjithshme dhe shëndetësore të agjërimit

http://www.youtube.com/watch?v=0Omv4NLbqz0

08. Fikhu i Agjërimit – Definicioni, dispozitat dhe historiku i agjërimit

http://www.youtube.com/watch?v=qORoMk5jHCc

07. Fikhu i mospajtimeve (fikhul ikhtilaf) (pjesa 2)

http://www.youtube.com/watch?v=WivxD6xpOvE

06. Fikhu i mospajtimeve (fikhul ikhtilaf)

http://www.youtube.com/watch?v=kqLbjoxGOR8

05. Historiku i zhvillimit të fikhut përgjatë shekujve (pjesa 2)

http://www.youtube.com/watch?v=HrMLZAFshgs

04. Historiku i zhvillimit të fikhut përgjatë shekujve

http://www.youtube.com/watch?v=8-oNBSmH9uM

03. Pasqyrë e përgjithshme rreth shkencës së fikhut (pjesa 2)

http://www.youtube.com/watch?v=Ew9EATpyLXQ

02. Pasqyrë e përgjithshme rreth shkencës së fikhut

http://www.youtube.com/watch?v=sInSXdF7ZfE

01. Disa fjalë rreth vlerës së diturisë

http://www.youtube.com/watch?v=-PYk6Xa9CuM


Must Read