BallinaPraktikaMorali dhe EdukataMORALI SI RRUGË SUKSESI

MORALI SI RRUGË SUKSESI

MORALI SI RRUGË SUKSESI

A e dini se njerëzit më të suksesshëm në jetën e tyre shkencore dhe shoqërore janë njerëzi me moralin më të mirë. Këtë e ka zbuluar shkenca tash së fundi ndërsa Pejgamberi [sal-laAllahu alejhis ve sel-lem] ka paralajmëruar qysh moti për të.

Studime të shumta që janë ndërmarrë për të zbuluar sekretet e suksesit tek personalitet që kanë arritur famë dhe autoritet, si menaxher bankash e kompanish, pasanikë, liderë politikë, etj, kanë ardhur në përfundim se emërues i përbashkët i suksesit të tyre është një lloj i veçantë i etikës dhe sjelljes publike. Shumica e të anketuarve të kësaj kategorie janë përgjigjur se suksesi i tyre fshihet në metodën e sjelljes dhe etikës që e kanë përvetësuar, në korrektësinë, falje, nderimin e të tjerëve, ndihmën për të tjerët, trajtimin e sinqertë të nëpunësve, madje edhe dashurinë me nëpunësit, gjë që ka sjellë shtim të prodhimit. Disa të suksesshëm listës së shkaqeve të suksesit ia kanë shtuar edhe durimin, vetëpërmbajtjen, nderimin e shokëve dhe miqve, ndihmën e ofruar për fukara, e veprime dhe sjellje tjera të bukura.

Pra, e vërteta shkencore po dëshmon se morali i mirë është çelës i suksesit në këtë botë, ndërsa tek ne, fatbardhësisht, morali i mirë nuk është çelës i suksesit vetëm për këtë, por edhe për botën tjetër. Kështu e ka përshkruar efektin he ndikimin e moralit Pejgamberi [sal-laAllahu alejhis ve sel-lem], dhe, nëse ti do që të jesh afër tij [sal-laAllahu alejhis ve sel-lem], atëherë duhet të kesh moral të mirë.

Pejgamberi [sal-laAllahu alejhis ve sel-lem] e ka vlerësuar për njeri më të mirë atë që ka sjelljen më të mirë. Në hadith autentik qëndron:
“إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً
Vërtetë, njerëzit më të zgjedhur nga ana juaj, janë ata me moralin më të mirë.”

Njeriun më të afërt dhe njëkohësisht më të dashur tek ai në Ditën e Llogarisë e ka parë njeriun me moralin më të mirë. Ka thënë Pejgamberi [sal-laAllahu alejhis ve sel-lem]:
“إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً
Vërtetë, më të dashurit nga ju për mua dhe më të afërtit me qëndrim tek unë në Ditën e Kiametit do të jenë ata që kanë moralin më të mirë.” [Transmeton Tirmidhiu.]

Aplikimi i këtyre haditheve në ejtën tonë të prëdtishme është çelës i suksesit nëd unja dhe ahiret. Këtë po e thonë shkencëtarët e kohës sonë ndërsa i dashuri ynë, Muhammedi [sal-laAllahu alejhis ve sel-lem], na e ka mësuar para katërmbëdhjetë shekujsh.

Pyetja që parashtrohet vetvetiu:

A nuk meriton ky profet fisnik çdo respekt, nderim dhe pasim?!

Burimi:
Hoxhë Sedat islami
www.sedatislami.com
Abdudaim El-Kehil
www.kaheel7.com/ar

Must Read