BallinaARTIKUJHadith dhe SunetMOS E PASO SHIKIMIN ME SHIKIM - EDHE ME SHKENCË E VËRTETUAR

MOS E PASO SHIKIMIN ME SHIKIM – EDHE ME SHKENCË E VËRTETUAR

MOS E PASO SHIKIMIN ME SHIKIM

Ndjenjat dhe emocionet transmetohen dhe përcillen nëpërmjet syve. Këtë e ka zbuluar një studim i ri. Për këtë shkak, kur mashkulli dhe femra të shkëmbejnë shikime, ata, në fakt, shkëmbejnë edhe ndjenja e emocione.

Në studimin e ri të publikuar në magazinën ‘Psychological Science’ më datë 09.05.2016, hulumtuesit kanë gjetur se emocioni bartet nga njëri në individin tjetër nëpërmjet syve. Për këtë kanë bërë një eksperiment me nëna dhe fëmijë të që ende janë në muajt e parë të jetës së tyre. Hulumtuesit kanë vënë re se kur nëna nuk është në humor dhe nuk ka disponim, ose është e pikëlluar dhe e stresuar, këto ndjenja barten edhe tek fëmija, i cili fillon të qajë dhe të mos rehatohet, për dallim nga nënat e lumtura, gëzimin e të cilave e ndjenjë fëmijët, të cilët po kështu gëzohen bashkë me to. Këtë e kanë vënë re nëpërmjet iridës së syrit dhe rritjes së saj si dhe nëpërmjet studimit të trurit.

Nga ky dhe studimet e mëhershme mund të konstatojmë se kur njeriu ta shikojë me epsh një femër të huaj dhe të meditojë rreth bukurisë së saj, atëherë irida e syrit të tij zmadhohet pak ndërsa femra këtë arrin ta kuptojë krejtësisht në mënyrë subkoshiente (të pavetëdijshme). Mund të ndodhë që të shkëmbejnë dhe emocione ndërmjet njëri tjetrit nëse përsëriten këto shikime, madje edhe nëse fare nuk flasin njëri me tjetrin.

Ajo që të mahnit këtu është se i Dërguari ynë, Muhammedi [sal-laAll-llahu alejhi ve sel-lem] ka dashur që të na largojë prej këtyre ndjenjave dhe emocioneve të cilat janë pararendëse të amoralitetit dhe problemeve shoqërore. Aliut [radijAll-llahu anhu] i qe drejtuar: “O Ali, mos e paso shikimin (e parë të rastësishëm) me shikim (tjetër të qëllimshëm), sepse, nëse shikimi i parë është për ty, i dyti nuk është.” [Transmetojnë Ahmedi, Davudi dhe Tirmidhiu]

Kjo assesi nuk nënkupton se Aliu [radijAll-llahu anhu] shikonte në gjëra të ndaluara, përkundrazi. Ishte metodologjia profetike ajo që bënte të lidheshin këshillat me raste dhe ndodhi të caktuara, që njerëzit ta kenë më të lehtë t’i memorizojnë.

Kjo dëshmon për profetësinë e Muhammedit [sal-laAll-llahu alejhi ve sel-lem], ndryshe, atëbotë gjëra të këtilla shkencore nuk janë ditur.

Abdudaim El-Kehil
www.kaheel7.com/ar
Referencat e autorit:
Exploring Emotional Contagion, 24-5-2016. http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/46139/title/Exploring-Emotional-Contagion/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073671/
http://pss.sagepub.com/content/early/2016/05/09/0956797616643924.full?keytype=ref&siteid=sppss&ijkey=EaZiVhxdVO5OM

Referenca e artikullit:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/1967-2016-09-02-01-27-14

Must Read