BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiNga shkaqet e prishjes së zemrave, mendjeve

Nga shkaqet e prishjes së zemrave, mendjeve

Nga shkaqet e prishjes së zemrave, mendjeve tona është mos pranimi i së vërtetës. E vërteta është dritë dhe ushqim për zemrën, mendjen dhe llogjikën dhe përsa kohë ajo mungon; zemra, mendja dhe llogjika nuk kanë dritë dhe ushqim dhe si të tilla jetojnë në shkatërrim: në errësirë dhe të varfëra.

Ka thënë Ibn Kaj-jimi – Allahu e mëshiroftë-:
«Kujdo që i ofrohet e vërteta dhe nuk e pranon atë do të ndëshkohet me shkatërrim të zemrës së tij, mendjes dhe llogjikës së tij.»

📚(Miftah Darus-seadeh (vëll 1, fq 160)

Le ta pyesë secila prej nesh veten e saj:
“Sa të vërteta më janë prezantuar, a i kam pranuar ato?!”

@AdelinaKucana

Must Read