BallinaPraktikaPyetje dhe PërgjigjjePse duhet të agjërohen 30 ditë?

Pse duhet të agjërohen 30 ditë?

Pse duhet të agjërohen 30 ditë?

Në Islam, agjërimi është obliguar për një muaj të plotë që është muaji Ramazan, i cili është muaji i nëntë sipas kalendarit hënor.
Në kalendarin hënor muajt kanë nga 29 apo nga 30 ditë. Muslimanët e agjërojnë tërë muajin Ramazan dhe ndonjëherë u bie të agjërojnë 29 ditë e ndonjëherë 30 ditë, varësisht se sa ditë ia ka muaji Ramazan atë vit. Të agjërohet një muaj nuk është ngarkesë e rëndë.
Shumë terapi mjekësore zgjasin më shumë, por prapë se prapë janë të përballueshme, ndërsa me agjërim synohet shpërblimi i Zotit dhe agjërimi është i përballueshëm për çdo besimtar.

Autor:       Llokman Hoxha
Titulli:       30 Pyetje rreth agjërimit
Formati:    4.6 x 4.6
Faqe:        33
Botues:     Privat
Viti:          2017
Vendi:       Prishtinë

Must Read