Pse quhet Feja jonë Islam ?

Pse quhet Feja jonë Islam ?

Feja jonë quhet Islam, për arsye se ai i cili përqafon këtë fe nënshtron (Aslama) vetën e tij ndaj Allahut, dhe ai dorëzohet (Istislam), dhe vepron në përputhje me të gjitha gjykimet të cilat vijnë nga Allahu i Madhëruar dhe i Dërguari i Tij – paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të. Allahu i Plotfuqishëm ka thënë në librin e tij:

E, kush largohet prej fesë së Ibrahimit përveç atij që e poshtëron vetveten… (Bekare 2:130)

Ai, gjithashtu thotë:

Kur Zoti i vet atij i tha: “Dorëzohu( Ji musliman)”! Ai tha: “Iu kam dorëzuar(si Musliman) Zotit të gjithësisë”! [Bekare 2:131]

Dhe,

Nuk është ashtu (si thonë ata), po ai që i është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, ai e ka shpërblimin e vet te Zoti i tij, për ata nuk ka frikë, as nuk kanë pse të mërziten. [Bekare 2:112]

Komiteti i Përhershëm për Hulumtime dhe Fetva

Fetauaa Islamijeh, vëll.8, fq.355

Referenca: http://www.fatwaislam.com

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read