Shtëpia e rehatshme

Shtëpia e rehatshme

 

Rrëfehet se Abdullah ibën Mes’udi –Allahu qoftë i kënaqur me të!- ka thënë: “Nuk ka rehati apo pushim për besimtarin derisa ta takojë Allahun”.

Vaki’ bin el-Xherrah, El-Zuhd, #86

 

Rrëfehet se Mesruku –Allahu qoftë i kënaqur me të!- ka thënë: “Nuk ka ndonjë shtëpi më të mirë për besimtarin sesa qoshi i varrit të tij, sepse aty ai do të pushojë nga brengat e kësaj bote, dhe do të jetë i sigurt nga dënimi i Allahut”.

Ibid. #87

 

Rrëfehet se el-Rebië ibën Huthjem –Allahu qoftë i kënaqur me të!- ka thënë: “Nuk ka ndonjëgjë e cila është larg besimtarit, dhe të cilën e pret, më e mirë për të sesa vdekja”.

Ibid. #88


Burimi: sayingsofthesalaf

www.islamifejaevertete.com

Must Read