BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiTRESHET ARTA TË PENDIMIT

TRESHET ARTA TË PENDIMIT

TRESHET E PENDIMIT
 
Kushtet e pendimit
 1. Keqardhja për të kaluarën
 2. Braktisja e menjëhershme e mëkatit
 3. Vendosmëria për të mos iu kthyer më kurrë atij mëkati
Kushtet e vlefshmërisë së pendimit
 1. Sinqeriteti
 2. Të jetë pendimi në kohën e mundësisë së pranimit, pra të jetë para vdekjes së peronit dhe para lindjes së diellit nga perëndimi
 3. Të drejtat t’iu kthehen pronarëve të tyre
Frytet e pendimit
 1. Dashuria e Allahut
 2. Falja e mëkateve
 3. Shndërrimi i të këqijave në të mira
Çfarë duhet braktisur pas pendimit
 1. Braktisja e vendeve ku ke bërë mëkat
 2. Braktisja e shoqërisë me të cilët ke bërë mëkate
 3. Braktisja e veglave dhe gjërave me të cilat ke bërë mëkat
Çfarë ndihmon në përforcim në pendim
 1. Këshilluesi që flet (Kur’ani)
 2. Këshilluesi i heshtur (vdekja)
 3. Shoqëria e zgjedhur
Çfarë e pengon pendimin
 1. Shpresa e madhe
 2. Zvarritja e pendimit
 3. Shoqëria e keqe
Pasojat e braktisjes s pendimit në këtë botë
 1. Ngushtimi i gjoksit
 2. Vështirësimi i punëve
 3. Përfundimi i keq (i jetës)
Mirësi të pendimit
 1. Lumturia shpirtërore
 2. Shtimi i furnizimit
 3. Vdekja e mirë
 
Përshtati: Sedat ISLAMI
sedatislami.com

Must Read