Urtësi nga Ibn Kajjimi

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

Largoji cytjet!

Nëse nuk i largon, bëhen mendim. Largoje mendimin!
Nëse nuk e largon, bëhet epsh. Luftoje epshin!
Nëse nuk e lufton, bëhet qëllim dhe vendosmëri. Nëse nuk e lufton, bëhet vepër.
E nëse nuk e lufton, bëhet traditë dhe të bëhet vështirë të largohesh nga kjo.

Must Read