BallinaAKTUALEVapë e madhe. Shumë nxehtë! - Një pamje(zgjidhje) aq e duhur

Vapë e madhe. Shumë nxehtë! – Një pamje(zgjidhje) aq e duhur

“Vapë e madhe. Shumë nxehtë!”

Nëse e thua edhe 100 herë nuk ka për të ndryshuar asgjë, as nuk do të ulen temperaturat dhe as nuk do të shpëtosh nga kjo vapë dhe nxehtësi.

Por nëse kërkon shpëtimin nga xhehenemi (zjarri) 3 herë, xhehenemi do të thotë: “O Allah! Shpëtoje atë nga zjarri!”

Profeti, sal-lAllahu alejhi ue selam, ka thënë:
 ” من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار” .
“Kush i kërkon Zotit Xhenetin tri herë, Xheneti do të thotë: “O Allah! Jepja atij Xhenetin!” E kush kërkon mbrojtje nga Xhehennemi tri herë, ajo do të thotë: “O Allah! Shpëtoje (ruaje) atë nga zjarri!”

[Hadith i saktë, e ka saktësuar shejh Albani, Allahu e mëshiroftë, në “Sahihul-Xhamia”, nr 6275]

Adelina Kuçana

Must Read