BallinaAKIDEGajbiPërgatitu për vdekjen

Përgatitu për vdekjen

Vdekja

O ju mbulues i gjynaheve do të vijë një ditë që do të zbulohen ato që keni fshehur. Vdekja, mos harro vdekjen,vdekja nuk ka vend të caktuar dhe koh të caktuar dhe shkak të caktuar dhe moshë të caktuar, por ju vjen juve pa pritur dhe ju nuk e kuptoni. Thotë Allahu në Kur`an:” Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën (i zbulohet çështja e Ahiretit); kjo është ajo prej së cilës ke ikur.” (Kaf:19)

 

Përgatitu për vdekjen vëllai im përpara se të thërrasësh me zërin më të lartë O Zot më kthe edhe njëherë, por vëllai im nuk ka përgjigje për ne në tatë ditë. Thotë Allahu në Kur`an:” E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thotë: “O Zoti im, më kthe,” (El Mu`minun:99

 

O Zot Ti e din që unë të kam pasur frikën Ty.

O Zot unë tani shpresoj tek Ti.

O Zot Ti e din shumirë që unë nuk e kam dashur dynjanë me qëndruar përgjithnjë në të, porse kam qenë që agjëroja, me namaz të natës dhe duke i ndjekur mësimet e dijetarëve.

 

Shiko vëllai im përse ato vajtojnë,vajtojnë dhe shiko pse ato janë të deshpëruar.

Eja dhe shiko o ti që nuk kujdesesh eja dhe shiko ato që pendohen tek Allahu,çfar të shtyn ty që nuk pendohesh tek Allahu. Të gjith njerëzit pendohen tek Allahu dhe ti vazhdon të qëndrosh kryelartë dhe kujt i qëndron kryelart?? Zotit tënd!.

Dotë vijë një ditë që do të vdesësh më beso se kjo ditë është shumë afër, por ti vazhdon që të jesh i dhënë pas kësaj bote mashtruese, pas pasurisë dhe gjërave të saj shkatarruese.

 

Po të bëj një pyetje: Kush i krijoi të gjitha këto? Është Allahu Fuqiplotë Ai i cili i krijoi këto.

 

Namazin tënd nuk e fal atë dhe nëse e fal atë e fal atë jo në kohën e duhur, porse nuk e fal atë me xhemat. Gjynahet e tua e kan mbuluar zemrën tënde, shiko se zemra jote është bërë e zezë nga gjynahet e tua. Shiko ne jetën tënde o ti që nuk kujdesesh. Mendon se je imirë dhe Zoti yt është i pavlerë dhe nuk e nderon Atë Porse Ai nuk është ia tillë.

 

A nuk i friksohesh Atij??…

A nuk beson në Ëngjëllin e vdekjes??…

Shiko tek ata që vdesin dhe dënohen në varrin e tyre, shiko tek ata që vdesin dhe kan mirësi në varrin e tyre dhe i zgjerohet varri i tyre.

Kush do të bëj dobi kur të vijë Ëngjëlli i vdekjes??

Babai yt??

Vëllai yt??

Shoqërija jote??

Shoqërija jote të cilët ti zbukuruan ty gjynahet dhe buzëqeshje dhe i ndiqje ato nga pas.

 

Sikur ta dish se me çfar do të takohesh në varrin tënd o ti që nuk kujdesesh sikur ta dish zemërimin e Allahut o ti që hiqesh kryelart.

Tregohesh mendjemadh me Zotin tënd dhe nuk e adhuron Atë. Më thuaj mua me çfar të drejte hiqesh mendjemadh me Allahun e zemra jote është e bërë e zezë duke i shkelur kufijtë e Allahut??

Dhe kujt??

Zotiti tënd?!

Zoti yt Icili të lajmëroi ty për dënimin e Tij dhe mëshirën e Tij mbi ty.

Dhe ti vazhdon që të jesh mendjemadh.

Dëgjo dhe shpresoj të pendohesh te Zoti yt Mëshirues.

Zotit tënd I cili vjen dhe thotë: A ka nga ata që pendohen që ti fal ata. Dhe ti largohesh dhe vazhdon me dynjanë tënde mashtruese.

Mjerë për ty kur të vdesësh, mjerë për ty si kur te vije Ëngjëlli i vdekjes me ta marë shpirtin dhe ti vazhdon akoma me gjynahet e tua.

Turpërohu prej Allahut kur të urdhëron me iu bindur Atij.

Mjaftojnë ty ghynahet!

Si dote jetë gjrndja jote kur ti ta takosh Zotin tënd me zemër të zezë.

A nuk ke frikë??

 

Jeto besimtarë dhe i nderuar përhapet emri yt nëpër qiej dhe Ëngjëjt dëshmojnë se ti je imirë.

Jeto besimtarë dhe i nderuar në Dynja dhe në Ahiret dhe mos u bëj mendjemadh.

Nuk të bën ty dobi ty as familja jote dhe as shoqërija jote nëse ti vazhdon akoma duke bërë gjynahe ndaj Zotit tënd Mëshirues.

Zoti yt I cili ta pranon pendimin tënd nëse ti dëshiron me iu kthyer te Zoti yt dhe me i lënë gjynahet pas.

Ai e pranon pendimin në çdo koh…dhe në çdo vend.

Dije vëllai im se pendimi bën dobi përpara se të vijë Ëngjëlli i vdekjes me ta marë shpirtin.

Pendohu tek Ai tani.

Ti nuk e din se ku ndodhet Ëngjëlli i vdekjes tani, sipër teje po të pret ty, ndoshta në anënë tënde, ndoshta dëshiron me ta marë shpirtin tani.

Prandaj vëllai im kthehu dhe thuaj: O Zot shpresoj në mëshirën Tënde.

Na fal mua… Më vjen turp që të takohem me Ty me gjynahe.

O Zot më fal mua dhe shpresoj në Mëshirën Tënde.

Shiko vëllai im se çfar i thotë Zoti atyre që i vijnë të penduar tek Krijuesi i tyre.
Allahu thotë në Kur`an:” Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!”

(Ez-Zumer:53)

 

Përgatiti: Fatmir Idrizi, Kavajë

 

 

 

Must Read