BallinaARTIKUJGruaja dhe Familja60 këshilla për bashkëshorten muslimane

60 këshilla për bashkëshorten muslimane


60 këshilla për bashkëshorten muslimane


1- Ti je borziloku i shtëpisë prandaj bëje burrin tënd që të ndjejë këtë 
erë që në momentin e futjes së tij në shtëpi.

2- Hulumto momentet e rehatisë së tij, zbukuroji ato me lëvizje apo me 
fjalë ji optimiste dhe bëji ato me zemër të mirë.

3- Ji e gatshme për dialog dhe bisedime dhe largoju grindjeve dhe 
këmbënguljes ne mendimin tënd.

4- Kuptoje gradimin e burrave mbi gratë me kuptimin e sheriatit dhe me atë 
që ka nevojë natyra e femrës, e mos mendo se ajo është padrejtësi dhe 
mospërfillje e mendimit të saj.

5- Mos e ngre zërin dhe vecanërisht kur bashkëshorti ndodhet në shtëpi.

6- Mundohu të bashkoheni bashkë në namazin e natës herë pas here se ai ju 
shton juve nur,lumturi e ngrohtësi familjare.” E a nuk rehatohen zemrat me 
përmëndjen e All-llahut?”

7- Duhet të jeshë shumë e urtë në momentin e nevrikosjes së tij dhe mos të 
zërë gjumi derisa ai te jetë i kënaqur prej teje. “bashkeshorti yt është 
xhenneti yt ose zjarri yt”

8- Të jesh ne këmbë dhe e gatshme në momentin e veshjes së rrobave të tij 
dhe daljes nga shtëpia.

9- Bëje të ndjehet se ti ke dëshirë të veshë një lloj rrobeje të vecantë, 
dhe ti zgjidhja rrobat.

10- Ji korrekte në kuptimin e kërkesave, që të lehtësojë jetesën me të mira 
dhe pa humbur kohë.

11- Mos prit as mos mendo të thote më fal apo të kërkojë të falur me 
cfaredo lloj mënyre as mos e vër në një pozitë të tillë, vetëm në rast se 
kjo vjen nga ana e tij dhe kjo për ndonjë cështje që me të vërtetë është 
për të kërkuar të falur.

12- Kujdesu për pamjen dhe veshjen e tij, edhe sikur ai mos të jetë i 
kujdesshëm, vetëm se kjo e nderon atë para shokëve të tij.

13- Mos u mbështet në atë se ai është i cili fillon gjithmonë i pari ne 
kërkimin e kënaqësive të tij.

14- Ji cdo natë nuse për të dhe mos shko të flesh para tij vetëm në raste 
të rralla.

15- Mos prit nga miresjellja jote me të asgjë, sepse shumica e 
bashkëshortëve janë të zënë me punë, për këtë shkak ndodh mosshfaqja e 
ndjenjave të tyre, dhe kjo ndodh pa dashje.

16- Ji aktive në cështjet e tij dhe mos ji e ndërlikuar.

17- Buzëqeshje të ëmbël të mbushur me dashuri dhe ndjenja tërheqëse në 
momentin e kthimit të tij nga udhëtimi.

18- Dije se bashkëshorti yt është rrugë e cila të afron tek All-llahu i 
Madhëruar.

19- Mundohu të ndryshosh vashdimisht ne cdo gjë, në pamje, në fjalë e në 
takimin tend me të.

20- Moseksistenca e kthimit apo ngadalësia, në rastin e kërkimit te dickaje 
nga ti, por përkundrazi kërkesat e tij të serviren me dashuri dhe 
shkathtësi.

21- Ndryshojua vendin mobiljeve te tua perpara se ai të kthehet nga 
udhetimi dhe bëje të ndjehet se ti e bën këtë vetëm që ai të jetë i lumtur.

22- Kujdesu në drejtimin e mirë të shtëpisë, në rregullimin e kohës dhe 
renditjen e cështjeve të rëndësishme.

23- Mundohu të mësosh disa profesione grash e ti zbatosh ato sepse ti ke 
nevojë për to në shtëpinë dhe dauen tënde, dhe kryerja e tyre te kujton se 
je femër.

24- Prite bashkëshortin tënd me falënderime dhe me fjalë të mira ne 
momentin kur sjell në shtëpi ndonjë gjë, qoftë kjo ushqime veshëmbathje ose 
dicka tjetër.

25- Kujdesu në zbukurimin, rregullimin dhe pastërtinë e shtëpisë, edhe pse 
ai nuk mund ta ketë kërkuar një gjë të tillë, duke bashkuar ketu ndërmjet 
bukurisë dhe thjeshtësisë.

26- Rregulloje kryerjen e punëve te shtëpisë në pershtatje me orarin e 
tij, dhe mos e bëj të ndjehet se ti je gjithmonë e zënë me punë.

27- Ji e kënaqur dhe kujdesu nga shpenzimi i tepërt në mënyrë që të mos i 
kalosh kufijtë e shpenzimeve të domosdoshme.

28- Bërja surprizë me ndonjë festë familjare të buku, duke zgjedhur kohën 
e përshtatshme për të.

29- Ta bësh të ndjehet se ti ke nevojë të marrësh mendimin e tij në cdo 
cështje që të përket ty apo fëmijëve te tu, duke mos u marrë në trajtimin e 
cështjeve të kota.

30- Mendo gjithmone për feminizmin tënd dhe mbroje atë, mundohu ta 
paraqitësh në formën dhe pamjen sa më të mirë, në kohën e përshtatshme dhe
e tepruar.

31- Në momentin e kthimit të tij në shtëpi mbas nje mungese të gjatë larg 
shtëpisë, mos e prit me ankesa apo dhimbje sado që të jetë gjëndja e 
vështirë.

32- Nxiti fëmijët që të dalin të presin babain e tyre në momentin e kthimit 
nga udhëtimi apo nga puna, dhe kjo duke marrë parsysh moshën e fëmijëve.

33- Mos iu anko bashkëshortit tënd nga fëmijët në momentin e kthimit nga 
puna, te ngritjes nga gjumi apo në momentin e ngrënies, sepse kjo le gjurmë 
të këqia si tek fëmijët ashtu edhe tek Babai i tyre.

34- Mos ndërhy në momentin e këshillimit apo të rrahjes së fëmijëve nga 
babai i tyre me asgjë.

35- Kujdesu ne forcimin e lidhjeve ndërmjet fëmijëve dhe babait të tyre 
sado që të jetë i zënë me punë, porse me zgjuarsi dhe pa e ndërprerë nga 
punët.

36- Bëje të ndjehet se: mbajta e përgjegjësisë së fëmijëve nga ana jote 
është e lehtësuar për shkak të duasë e bërë nga ai, dhe nga marrja e 
mendimit të tij në cështje që u përkasin fëmijëve.

37- Mos u ngut duke pritur rezultate të shpejta në edukimin e fëmijëve, 
sepse edukimi i fëmijëve do te marrë kohën e saj të plotë, dhe kjo varet 
sipas moshës së tyre, sepse e kundërta mund të sjellë mërzitje dhe lënie pas 
dore edukimin e fëmijëve.

38- Zbato me fëmijët e tu mënyrë edukimi sa më të mirë të lehtë dhe të 
pranueshme për mendjet e tyre, mos i thuaj kjo që bëre është gabim dhe 
vetëm kaq, por ta bindësh pse është gabim me qëllim që gabimi mos të 
përsëritet më.

39- Kujdesu që kohën e lirë mos ta kalojnë kot, në vecanti në kohën e 
pushimeve, vënien në dukje të pasioneve të tyre dhe shfrytëzimin e fuqisë 
së tyre në gjëra të dobishme.

40- Ji shoqe e ngushtë e vajzave të tua dhe ji në dijeni per cdo ndryshim 
që ndodh në trupin e tyre në cdo faze moshe.

41- Ndihmoje vajzën tënde qysh në vegjëli që të formojë personalitetin e 
saj në dije edukuese.

42- Mundohu te barazosh mundin tend ndermjet; kërkesave të burrit dhe 
fëmijëve të punës dhe shtëpisë.

43- Nderimi dhe respektimi i prindërve të tij dhe duke mos bërë dallim 
ndërmjet prindërve të tu dhe prindërve të tij, se ata të kanë dhënë ty 
dhuratën e tyre më të shtrenjtë i cili është bashkëshoti yt i dashur.

44- Prite familjen e tij me fjalë të ëmbla dhe bujari, duke ju bërë dhurata 
në raste të vecanta, e nxite atë që t’i vizitojë të afërmit e tij edhe 
sikur ai mos të interesohet për ta.

45- Kujdesu për të ftuarit e tij dhe mos të bëhet zakon rrefuzimi i tyre, e 
mos të ndjejnë ata se kanë ardhur papritur, por përkundrazi ji e kujdesshme 
dhe bujare, sepse kjo gjë e nderon atë.

46- Kujdesu për dokumentat e mjetet e tij të vecanta dhe ruaji ato.

47- Bëje shtëpinë të gjallëruar dhe të gatshme për të pritur musafirë në 
cdo kohë, sistemoi librat dhe dokumentat e tij me korrektësi e me rregull, mos kontrollo nëpër dokumentat e tij përderisa ai nuk të ka lejuar për 
dicka të tillë.

48- Mos e qorto në rast se mungon shumë nga shtëpia por prite me fjalë të 
ëmbla duke i vënë në dukje se nuk mund të rrish kaq gjatë pa e parë dhe se 
ndodhja e tij në shtëpi është krenari për ty.

49- Mos prit që ta shprehë më fjalë mërzinë që mund të ketë nga ndojnë 
problem, por mjafton ta kuptosh atë dhe të shpejtosh në marrjen e hapave të 
para.

50- Bëje të ndjehet gjithmonë se kërkesat e tij janë janë cështjet më të 
rendësishme për ty sado që të jesh e zënë me punë dhe me përgjegjësi.

51- Mos i shto ankesat që mund të kesh në punë qoftë në dauen tende apo ne
profesionin tënd.

52- Dije se është e drejta e tij të dijë cdo gjë që ai don nga puna jote 
dhe kjo pa u futur në bisedat me hollësi që zhvillohen ndërmjet teje dhe 
motrave.

53- Bëje të ndjehet se kujdesja jote për veten tënde është dicka e 
rëndësishme për ty sepse gruaja e shkathët është ajo e cila vë në dukje 
qëndrimin e saj në shtëpi dhe bashkëshorti i saj kënaqet me qëndrimin e saj 
në shtëpi, edhe sikur kohën ta keshë shumë të ngjeshur.

54- Kujdes mos të ndryshojë natyrën tënde të bukur femërore puna e daues 
apo e profesionit tend.

55- Ruaji sekretet e shtëpisë tënde, bëja të ditur bashkëshortit tënd se 
puna e tij është amanet tek ti, dhe se ti je në dijeni të natyrës së punës 
së tij.

56- Mos e krahaso asnjëherë me të tjerët por kujto gjithmonë cilësitë e 
mira që ai ka.

57- Mëso fikhun e daues sepse ai të ndihmon të lëvizësh me lehtësi dhe 
zgjuarsi ndërmjet femrave,në mënyrë që të realizosh planet dhe qëllimet e kërkuara në kohën e duhur dhe pa humbur kohë.

58- Ji në dijeni të gjendjes ekonomike e cila i mundon shumicën e femrave, 
që të lehtësojë ty ti nxjerrësh nga kjo duke ju ofruar tema të ndryshme të 
përshtatshme për to.

59- Kujdesu në ndjekje të punës me motrat e tua, ti thërrasësh zemrës 
përpara mendjes, e ti thërrasësh mendjes perpara zemrës në raste të vecanta 
dhe kjo varet sipas natyrës së femrave.

60- Kujdes mos ta mundosh veten tej mase duke i shtuar punet dhe 
pergjegjesite vetevetes, ku në të njëjtën kohë dikush tjetër mund të 
ndihmojë e ti bëjë disa punë në vendin tënd.

Dhe ne fund mos u mbështet plotësisht në mundin njerëzor dhe mos harro se 
ne kemi më shumë nevojë në ndihmën e All-llahut.

 

Selman El-Aude

Burimi: http://pertymoter.net

http://www.islamifejaevertete.com

Must Read