BallinaPraktikaPyetje dhe PërgjigjjeA e ka parë Ademi (alejhi selam) të shkruar në derën e...

A e ka parë Ademi (alejhi selam) të shkruar në derën e xhenetit fjalën: “La ilahe il Allah” ?

 

A e ka parë Ademi (alejhi selam) të shkruar në derën e xhenetit fjalën: “La ilahe il Allah” ?

Pyetja:

 A e ka parë Ademi (alejhi selam) të shkruar në derën e xhenetit fjalën: “La ilahe il Allah Muhamedun resulullah” ?   

Përgjigja:

Ekzistojnë disa transmetime të ndryshme që tregojnë një gjë të tillë, por të gjitha këto hadithe janë të dobëta, apo të trilluara. Këto transmetime i gjejmë   te Taberaniu, Hakimi dhe të tjerët se Ademi (alejhi selam) kur e bëri gabimin (hëngri nga pema e ndaluar në xhenet) i drejtohet Allahut: “O Zoti im! Të lus Ty për hir të Muhamedit të më falësh mua.” Allahu i Lartësuar i thotë: “O Adem, si e dite për Muhamedin e Unë nuk e kam krijuar ende?” Ademi përgjigjet se e ka parë të shkruar emrin e tij mbi arsh….! Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë se këto hadithe janë të shpifura. Allahu e di më së miri.

Alaudin Abazi

17.11.2005

Burimi: http://www.klubikulturor.com/klubiri/?aid=1094

 www.IslamiFejaeVertete.com

 

 

 

Must Read