BallinaARTIKUJHadith dhe SunetA ka më shumë sevap nëse zgjat apo shkurton sunnetin e sabahut?

A ka më shumë sevap nëse zgjat apo shkurton sunnetin e sabahut?

 

A ka më shumë sevap nëse zgjat apo shkurton sunnetin e sabahut?

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë!, ka thënë: “Pëputhja me sunnetin është më mirë sesa shumësia e veprimeve: [Andaj] nëse, për shembull, ndokush do të thoshte: ‘Unë dëshiroj të zgjas dy rekatet e sunnetit të Sabahut, për shkak të epërsisë së kohës dhe të shtimit të veprimeve!’ Ne i përgjigjemi atij; ‘Nuk e ke me vend, sepse Profeti – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem!- do t’i falte shkurt.’”

Fetaua fit-Taharah ues-Salah, vëll. 1, fq. 172.

Burimi në anglisht: shaikhalbaani.wordpress.com

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read