BallinaAKIDETeuhidAdhurimi i Allahut ndërmjet frikës, shpresës dhe dashurisë

Adhurimi i Allahut ndërmjet frikës, shpresës dhe dashurisë

Adhurimi i Allahut ndërmjet frikës, shpresës dhe dashurisë

 

Shejh Dr. Salih el-Feuzan

 

Shejh Salih el-Feuzan ka thënë: “…Ata përpiqeshin për punë të mira, na u luteshin duke shpresuar dhe duke u frikësuar, ishin respektues ndaj nesh. (El-Enbija, 90)

“Të tillë (zotat) që këta po lusin (pos Zotit), vetë ata (zotat e tyre) kërkojnë afrimin (te Zoti i vërtetë), shpresojnë në mëshirën e Tij dhe i frikësohen dënimit të Tij. Vërtet, dënimit të Zotit tënd ëshë për t’iu ruajtur”. (El-Isra, 56)

Andaj, kush e adhuron Allahun duke u bazuar vetëm në frikë ai është Harixhi, kush e adhuron Allahun vetëm me shpresë, atëherë, ai është Murxhi dhe kush e adhuron Allahun vetëm me dashuri, atëherë ai është Sufi.

Dhe, përfundimisht kush e adhuron Allahun me dashuri, shpresë dhe frikë është besimtar muvehid( i cili e njehson dhe adhuron Allahun si të vetëm)”

 

Burimi: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/8309

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

Must Read