BallinaARTIKUJHadith dhe SunetADHURO ALLAHUN SIPAS SUNNETIT - Hoxhë Irfan Salihu

ADHURO ALLAHUN SIPAS SUNNETIT – Hoxhë Irfan Salihu

Imam Albani, Allahu e pastë mëshiru, ka thënë:

“Shumë nga njerëzit në këtë kohë nuk e adhurojnë Allahun duke ndjekur Sunetin e Pejgamberit alejhis selam, por adhurojnë Allahun sipas dëshirave të tyre.”
“El-Huda ven-Nur”, 190.

Sehl ibn Abdullah el-Tusteri, Allahu e pastë mëshiru, thotë:

“Mbahuni pas Sunetit, sepse kam frikë se shpejt do të vijë një kohë kur një person që do ta përmend Pejgamberin alejhis selam, dhe do ta pasojë atë në gjitha situatat dhe në të gjitha gjërat, ai do të kritikohet, do të ikin prej tij, do ta leqitin, poshtërojnë dhe do ta nënçmojnë”.

“Tejsirul azizil hamid”, fq.42-43.

Allahu na mundësoftë të jetojmë me Sunnet!

Must Read