BallinaPraktikaPyetje dhe PërgjigjjeÇ'kuptim kanë fjalët “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”?

Ç’kuptim kanë fjalët “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”?

 

Ç’kuptim kanë fjalët “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”?


Pyetja:


Selam alejkum ue rahmetullahu ue berekatuhu!
1. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë: “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”
2. Kam dëgjuar se Zoti rri mbi Arsh, por çka është Arshi?
3. A lejohet të festosh Vitin e Ri?

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

1. Fjalët të cilat zakonisht i bashkëngjiten emrit të Allahut, si: “Allahu Teala” dhe “Allahu Azze ve Xhel”, janë cilësi të Allahut të Lartësuar që tregojnë madhërimin dhe shenjtërimin e Allahut. Domethënia e “Teala” është “Madhështor”, “i Ngritur”, kurse “Azze ve Xhel” janë dy cilësi “Azze”, “i Plotfuqishëm” dhe ‘Xhel-le” do të thotë: “i Madhëruar” dhe “i Lartësuar”.

2. Arshi është nga gjërat më të mëdha që Allahu i Lartësuar ka krijuar. Ai në Kuran thotë: “Ai është Zot i Arshit të madh!” (Teube, 129). Arshi është mbi qiejt dhe si vërtetohet në hadithe të sakta, është gjithashtu mbi xhenet. I Dërguari salallahu alejhi ue selem thotë: 

“Kur ta lusni Allahun për xhenetin, atëherë luteni për Firdevsul ala (shkalla më e lartë e xhenetit), pasi ajo është më e larta e xhenetit, është në mes të xhenetit dhe kulmi i tij është Arshi i Mëshiruesit (Allahut).” (Shënon Buhariu)


Ekzistojnë disa hadithe që vërtetojnë madhërinë dhe gjerësinë e Arshit, por nga pamundësia që të zgjerohemi me këtë rast do të mjaftohemi me kaq. Allahu e di më së miri!

3. Sa i përket festimit të festave, më herët kemi publikuar disa përgjigje. Aty e keni të trajtuar çështjen më gjerësisht.

Alaudin Abazi

11.1.2008

Burimi: http://www.klubikulturor.com/klubiri/?aid=1093

www.IslamiFejaeVertete.com

 

Must Read