Çelësi

 

Çelësi

Çelësi i namazit është: Pastërtia.
Çelësi i haxhit është: Ihrami.
Çelësi i Xhenetit është: Njëshmëria-teuhidi.
Çelësi i bamirësisë është: Sinqeriteti.
Çelësi i diturisë është: Të pyeturit.
Çelësi i fitores është: Durimi.
Çelësi i mirësive është: Falënderimi.
Çelësi i shpërthimit është: Devotshmëria.

Çelësi i suksesit është: Inkurajimi dhe kërcënimi.
Çelësi i përgjigjes është: Lutja.
Çelësi i jetës së zemrave është: Meditimi i Kur’anit dhe lutjet e natës.
Çelësi i furnizimit është: Orvatja e bashkangjitur me Istigfar dhe devotshmëri.

Çelësi i krenarisë është: Nënshtrimi ndaj Allahut.
Çelësi i çdo të keqe është: Dashuria ndaj kësaj bote dhe shpresat e gjata.

Përshtati: Valdet Kamberi

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read