BallinaAKIDEGajbiDisa fjalë mbi ëndrrat!

Disa fjalë mbi ëndrrat!

Së pari themi se ëndrra në Kur’an është përmendur shtatë herë në gjashtë vende në Kur’an. Katër ëndrra janë cekur në suren Jusuf kjo e Jusufit alejhi selam e para, pastaj dy ëndrrat e dy shoqëruesve të tij në burg dhe së katërti ëndrra e mbretit. Pastaj një ëndërr është cekur në suren Enfalë, në ajetin 43, ku Allahu ua shfaqi në ëndërr muslimanëve idhujtarët e Mekës natën e Bedrit, sikur ishin të paktë në numër, por në realitet ata ishin shumë. Ëndrra tjetër është në suren Saffat, në ajetin 102, në tregimin e Ibrahimit alejhi selam, kur pa ëndërr se do ta therë birin e tij Ismailin për kurban. Dhe e fundit është ëndrra që pa Pejgamberi alejhi selam, se do të hyjë në Mekë si çlirimtar, e cila jepet në suren Fet’h, ajeti 27.

Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “…ëndrra e muslimanit është një e 45-ta pjesë e profetësisë (e frymëzimit nga Allahu xh.sh.). Ëndrrat janë tri llojesh: ëndrra e mirë, që është myzhde (apo përgëzim) nga Allahu; ëndrra e mërzitshme, që nga shejtani dhe ëndrra që njeriu preokupohet me diçka gjatë ditës e pastaj e sheh atë natën. Njeriu nëse sheh diçka jo të mirë në ëndërr, le të çohet e le të falet dhe mos t’i tregojë askujt për të.”(Muslimi, nr. 2263)
Ky hadith na tregon qartë se ëndrrat janë tri llojesh.

Ëndrra e mirë: Është prej Allahut. Atë ëndërr mos ia trego askujt, vetëm atij që e do, ngase të tjerët mund të të xhelozojnë për të, ashtu siç pati frikë Jakubi alejhi selam për birin e tij Jusufin alejhi selam, prandaj e këshilloi që mos t’ia tregojë askujt.

Ëndrra nga nefsi: Ëndrra për çështjet me të cilat njeriu preokupohet gjatë ditës dhe pastaj natën e sheh në ëndërr, për shembull studenti tërë ditën mëson dhe bëhet merak për provimin, që ka të nesërmen, kurse natën sheh ëndërr se hyri në provim.

Ëndrra e mërzitshme: Është nga shejtani i mallkuar. Në këtë rast duhet vepruar si vijon:
1. Kërkohet mbrojtje prej Allahut nga ajo ëndërr dhe nga sherri i shejtanit.
2. Pështyhet tri herë në anën e majtë.
3. Ndërrohet krahu në shtrat, kthehesh në krahun tjetër.
4. Zgjohesh dhe merr abdest dhe pastaj fal namaz aq sa mundesh, sa ta lehtëson Allahu xh.sh..
5. Nuk i tregohet askujt për atë ëndërr.

Ebu Selemete radijallahu anhu thotë: “Shihja ëndrra dhe sëmuresha, derisa dëgjova një ditë Ebu Kataden duke thënë: “Edhe unë kam parë ëndrra më herët dhe jam sëmurë prej tyre derisa kam dëgjuar Pejgamberin alejhi selam duke thënë: “Ëndrra e mirë është nga Allahu xh.sh., ashtu që nëse dikush nga ju sheh në ëndërr diçka të mirë, le t’i tregojë atij që e do, ndërsa nëse sheh diçka të mërzitshme, le të kërkojë nga Allahu që ta ruajë nga sherri i saj dhe sherri i shejtanit, pastaj le të pështyjë tri herë, mos t’i tregojë askujt për të, që ajo të mos mund t’i bëjë asgjë dëm.”
(Transmeton Muslimi, 2261)

Burimi:
“Djaloshi më i bukur në botë”
Hoxhë Shefqet Krasniqi

Must Read