BallinaPraktikaFikhuDisa rregulla gjatë ushqimit që duhet t'i dij çdo musliman

Disa rregulla gjatë ushqimit që duhet t’i dij çdo musliman

THUAJ “BISMILAH” DHE HA ME TË DJATHTËN

Nga Omer ibn Ebi Seleme –radijallahu anhu– përcillet të ketë thënë:

Isha i vogël, nën përkujdesjen e të Dërguarit të Allahut -sal-lallahu alejhi ve sel-lem-, dora ime endej në enë (gjatë ngrënies), ndaj i Dërguari i Allahut –sal-lallahu alejhi ve sel-lem– më tha:

“O vogëlush, përmende Allahun (thuaj bismilah), ha me të djathtën dhe ha para vetes!”

Pas kësaj, vazhdimisht veproja kështu gjatë ngrënies.

Këtë hadith e shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Ky është citati i Buhariut.

Domethënia e hadithit

Pejgamberi -sal-lallahu alejhi ve sel-lem– u martua me Ummu Selemen pasi i vdiq asaj burri, Ebu Seleme. Omeri, i biri i Ebu Selemes jetonte me nënën e vet në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të. Një ditë prej ditësh, djaloshi u ul për të ngrënë ushqim me Pejgamberin –sal-lallahu alejhi ve sel-lem– kurse dora e tij nuk qëndronte në një vend të ushqimit, kështu që Pejgamberi –sal-lallahu alejhi ve sel-lem– ia mësoi atij disa rregulla të ushqimit, e ato janë:

1. Që në fillim të të ngrënit të thotë: Bismilah;

2. Të hajë me dorën e djathtë;

3. Të hajë nga ajo që e ka afër vetes, e të mos e zgjasë dorën në ushqimin që është afër tjerëve.

Omeri vepronte sipas urdhrit të Pejgamberit –sal-lallahu alejhi ve sel-lem– dhe kjo gjë u bë zakon në mënyrën e tij të të ushqyerit.

Dobitë e hadithit

1. Besmeleja (thënia bismil-lah) në fillim të të ngrënit.

2. Ngrënia me dorën e djathtë.

3. Të hajë njeriu nga ushqimi që e ka para vetes e të mos e zgjasë dorën në ushqimin që është përpara tjerëve.

4. Në qoftë se ka lloje të ndryshme të ushqimit, atëherë i lejohet të hajë nga ushqimi që nuk e ka afër.

Burimi:
burimijetes.info
Përktheu: Jusuf Kastrati

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read