BallinaPraktikaMorali dhe EdukataE njihni cila është gruaja muslimane?

E njihni cila është gruaja muslimane?

Është ajo që…  

 -Kuranin e konsideron argument të saj.

 -Të Dërguarin (lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!) e konsideron të dashur të saj.

 -Hatixhen (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e konsideron shembull të saj.

 -Xhenetin e ka synim të saj.

 -Turpin moral të saj.

 -Nëse e dëgjon ezanin, e fal namazin e saj.

 -Imani (besimi) është sekret i pastërtisë së saj

 -Kur vjen mbrëmja i lutet Zotit të saj.

 -Nëse e do dikë, e do burrin e saj.

 -Nëse e sheh atë, sheh dritën në fytyrën e saj.

 -Zemra e saj është e mbushur me përmendje të Zotit të saj.

 Përktheu: Burim Koçinaj

23.05.2012

http://islamifejaevertete.com

 

Must Read