BallinaTEZKIJELidhja me All-llahunE unë nxitova tek Ti, o Zoti im, për të fituar kënaqësinë...

E unë nxitova tek Ti, o Zoti im, për të fituar kënaqësinë Tënde

“E unë nxitova tek Ti, o Zoti im, për të fituar kënaqësinë Tënde”. Ta-ha 84.

Ajo që e shtyu Musain të nxitonte, ishte dëshira për të fituar kënaqësine e Allahut dhe se kënaqësia e Tij, arrihet në zbatimin e menjëhereshëm të urdhërave të Tij.

Nisur nga kjo Selefët, janë argumentuar me këtë ajet duke thënë se: Falja e namazit menjëherë sapo hyn koha e tij, është më e pëlqyeshme.

Kam dëgjuar Shejhul Islam ibn Tejmijen رحم الله duke e përmendur këtë, duke thënë: Kënaqësia e Allahut gjendet tek nxitimi në praktikimin e urdhërave të Tij.

✍️ Ibnul Kajjim رحمه الله
📚 Medarixh es Salikin 3/6

Must Read