BallinaPse ISLAMI?Të tjerët për IslaminEVROPA MA NË FUND DO TA PRANOJË ISLAMIN!

EVROPA MA NË FUND DO TA PRANOJË ISLAMIN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVROPA MA NË FUND DO TA PRANOJË ISLAMIN!

Bernard Show

“Gijthnjë e kam çmuar lartë besimin e Muhammedit (a.s.), thjesht për shkak të vitalitetit të tij të jashëzakonshëm.Mendimi im është se Islami është besim i vetëm i aftë që të drejtojë me sukses ndryshimet e shumta të jetës.
Unë parashikoj që Evropa më në fund do ta pranojë fenë Islame.Teologët mesjetarë të krishterë nga padituria dhe animi fetar, besimin e Muhammedit (a.s) e kanë paraqitur në mënyrë krejtësisht negative dhe kanë konsideruar se Muhammedi (a.s.) ka ushqyer urrejtje ndaj Isait (Jezust).
Unë e kam studijuar jetën e Muhammedit (a.s),ai është njeri i mrekullueshëm, dhe sipas mendimit tim, ai është larg nga të qenët antikrisht. Atë, duhet ta quajmë shpetimtar të njerëzimit. Jam i bindur se një njeri i ngjashëm me të,po të merrej me problemet e kohës moderne, do t’i kishte zgjidhur me sukses ato, duke i sjellur njerëzimit paqën dhe lumturinë e nevojshme. Kam parashikuar se besimi i Muhammedit (a.s.) do të jetë i pranueshëm për Evropën e nesërme, ashtu siç ka filluar të bëhet i pranueshëm për Evropën e sotme”

Must Read