BallinaTEZKIJELidhja me All-llahunFRIKË NGA ALLAHU APO...?! - Hoxhë Irfan Salihu

FRIKË NGA ALLAHU APO…?! – Hoxhë Irfan Salihu

Sufjan Eth-Thevri, Allahu e pastë mëshiru, ka thënë:

“Nëse i frikësoheni Allahut, njerëzit nuk do t’ju dëmtojnë, por, nëse keni frikë nga njerëzit, askush nuk do të mund të ju ndihmoj kundër vendimit të Allahut!”

“El-Fevaid”, Ibn Kajjim, 68.

“Shumë nga ndjekësit e të pavërtetës largohen nga e vërteta nga frika se mos humbasin të mirat e kesaj bote.”
Sulejman Alu Shejh.
“Ed-Durer Es-Senije”, 8/1259.

Fol dhe puno punë që e kënaqin Allahun, e mos ke frikë nga askush.
Të mjafton Allahu, e sa mbrojtës i mirë është Allahu!

Must Read