BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiHadith që do të na lehtësojë humbjen e fëmijëve tonë?!"

Hadith që do të na lehtësojë humbjen e fëmijëve tonë?!”

HUMBJA E FËMIJËS

Transmetohet që kur Ebu Hasanit, dy nga djemtë e tij i vdiqën, ai e pyeti Ebu Hurejren:

“A ke dëgjuar nga Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ndonjë hadith që do të na lehtësojë humbjen e të dashurve tonë?!”
Ebu Hurejra u përgjigj:

“Po, fëmijët e tyre janë xhenetlinjë të vegjël, e kur njëri prej tyre do të takojë njërin ose të dy prindërit e tyre, do t’i marrë për dore dhe rroba, ashtu siç mbaj unë një copë nga rrobat tuaja dhe nuk do të largohet derisa Allahu t’i futi në Xhennet bashkë me prindin e tij.”
Muslim, 4/2029.

Zoti ua lehtësoftë dhimbjen atyre që i kanë humbur fëmijët e tyre, e i mëshiroftë prindërit dhe të vdekurit tonë!

Hoxhë Irfan Salihu

Must Read