Hipokrizia Sot

Hipokrizia Sot

Hudhejfeh ibnul Jeman – Allahu qoftë i kënaqur me të – ka thënë:

Munafikët e sodit në mes jush janë më të këqij sesa ata në kohën e të Dërguarit – paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të.

Ai u pyet, “Si kështu o Ebu Abdullah”?
– Ai u përgjigj:
Sepse ata [në kohën e Profetit] kishin zakon të fshihnin nifakun (hipokrizinë) e tyre, ndërsa hipokritët e sodit kryejnë [hipokrizinë] e tyre haptas.


Sahihul Buhari 7113.

Referenca: http://www.sayingsofthesalaf.net

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read