BallinaPraktikaMorali dhe EdukataImam Sadi dhe plaku i cili dridhej

Imam Sadi dhe plaku i cili dridhej

 

Imam S’adi dhe plaku i cili dridhej 

Shejh Abdullah Akil tregon rreth Shejhut të tij, Imam Sadiut (vd. 1956): “Një dëshmitar tregon se në një ditë dimri dhe me shi të shumtë, Shejhu ynë pa një plak në xhami duke u dridhur nga i ftohti i madh dhe i cili kishte veshur rroba të vjetra. Kur Shejhu ynë e pa në një gjendje të tillë ai shkoi prapa një shtyllë duke u siguruar se askush nuk po e shihte hoqi njërën nga dy rrobat (Eth-theub), e paloi dhe ia dha burrit, i cili, e veshi duke u mbrojtur nga të ftohtit me të, dhe i cili pastaj, u lut për të.”

Imam Es-Sadi është, gjithashtu, Shejhu i Muhamed bin Salih el-Uthejminit.

Esh-Shejh ’AbdurRahman Es-Sa’di Kema E’araftu, fq. 18.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Must Read